Talasasta Ukrasna Ograda

 

LEGI talasni panel ima idealnu upotrebu tamo gde ograda daje dodatni dekorativni efekat, uz visok stepen sigurnosti objekta koji se ograđuje.

Primenjuje se prilikom ograđivanja privatnih objekata.